Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь

Главная - Ахова працы - Растлумачэнні заканадаўства - Аб парадку акрэдытацыі юрыдычных асоб (індывідуальных прадпрымальнікаў) на аказанне паслуг у галіне аховы працы
Прававое рэгуляванне акрэдытацыі юрыдычных асоб індывідуальных прадпрымальнікаў) на аказанне паслуг у галіне аховы працы (далей - акрэдытацыя):

Закон Рэспублікі Беларусь ад 23 чэрвеня 2008 года «Аб ахове працы»;

Інструкцыя аб парадку акрэдытацыі юрыдычных асоб (індывідуальных прадпрымальнікаў) на аказанне паслуг у галіне аховы працы, зацверджаная пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня 2014 г. № 28 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку акрэдытацыі юрыдычных асоб (індывідуальных прадпрымальнікаў) на аказанне паслуг у галіне аховы працы і ўнясенні дапаўнення ў пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 лютага 2012 г. № 156»;

адзіны пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі ў адносінах да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, зацверджаны пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 лютага 2012 года. № 156 «Аб зацвярджэнні адзінага пераліку адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі ў адносінах да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, унясенні дапаўнення ў пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 лютага 2009 г. № 193 і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь» (далей - адзіны пералік адміністрацыйных працэдур);

Палажэнне аб камісіі па акрэдытацыі паслуг у галіне аховы працы, зацверджаным пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 27 студзеня 2014 г. № 6 «Аб некаторых мерах па рэалізацыі пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня 2014 г. № 28».

Згодна з артыкулам 20 Закона для арганізацыі работы па ахове працы і ажыццяўлення кантролю за выкананнем заканадаўства аб ахове працы наймальнік ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку:

стварае службу аховы працы, уводзіць у штат пасаду спецыяліста па ахове працы ці ўскладае адпаведныя абавязкі па ахове працы на ўпаўнаважаную ім службовую асобу або прыцягвае юрыдычную асобу (індывідуальнага прадпрымальніка), акрэдытаваную (акрэдытаванага) на аказанне паслуг у галіне аховы працы, у адпаведнасці з заканадаўствам.

У гэтым жа артыкуле Закона прыведзена агульнае ўмова такога прыцягнення. Так, пасады спецыялістаў па ахове працы ў арганізацыях вытворчай сферы ўводзяцца пры колькасці работнікаў звыш 100 чалавек, у арганізацыях іншых сфер дзейнасці – звыш 200 чалавек. Пры меншай колькасці работнікаў наймальнік можа ўводзіць пасаду спецыяліста па ахове працы ці ўскладаць адпаведныя абавязкі па ахове працы на ўпаўнаважаную ім службовую асобу, якая мае неабходную падрыхтоўку. У выпадку немагчымасці выканання абавязкаў спецыяліста па ахове працы работнікамі арганізацыі наймальнік можа прыцягваць юрыдычную асобу (індывідуальнага прадпрымальніка), акрэдытаваную (акрэдытаванага) на аказанне паслуг у галіне аховы працы, у адпаведнасці з заканадаўствам.

Такім чынам, наймальнік мае права прыцягваць юрыдычную асобу (індывідуальнага прадпрымальніка), акрэдытаваную (акрэдытаванага) на аказанне паслуг у галіне аховы працы, толькі пры наяўнасці наступных умоў:

1) колькасць работнікаў у арганізацыях вытворчай сферы менш за 100 чалавек, у арганізацыях іншых сфер дзейнасці - менш за 200 чалавек;

2) немагчыма ўскласці выкананне абавязкаў спецыяліста па ахове працы на работнікаў арганізацыі.

Парадак акрэдытацыі, які змяшчае парадак вядзення рэестра юрыдычных асоб (індывідуальных прадпрымальнікаў), акрэдытаваных на аказанне паслуг у галіне аховы працы, ажыццяўлення кантролю за выкананнем імі ўмоў акрэдытацыі, прыпынення або анулявання акрэдытацыі ўстаноўлены Інструкцыяй аб парадку акрэдытацыі юрыдычных асоб (індывідуальных прадпрымальнікаў) на аказанне паслуг у галіне аховы працы.

Паслугамі ў галіне аховы працы з'яўляюцца:

ажыццяўленне функцый спецыяліста па ахове працы;

правядзенне атэстацыі працоўных месцаў па ўмовах працы.

Акрэдытацыя праводзіцца камісіяй па акрэдытацыі паслуг у галіне аховы працы (далей - камісія), якая ствараецца Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны.

Для акрэдытацыі зацікаўленыя асобы прадстаўляюць у Мінпрацы і сацабароны пісьмовую заяву ўстаноўленай формы, неабходныя дакументы і звесткі.

Для ўключэння ў рэестр юрыдычных асоб (індывідуальных прадпрымальнікаў), акрэдытаваных на аказанне паслуг у галіне аховы працы (далей - рэестр), выдачы пасведчання аб акрэдытацыі юрыдычнай асобы (індывідуальнага прадпрымальніка) на ажыццяўленне функцый спецыяліста па ахове працы [1]:

заява па ўстаноўленай форме [2];

копія пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі юрыдычнай асобы (індывідуальнага прадпрымальніка);

копіі дакументаў спецыяліста, які састаіць у штаце юрыдычнай асобы па асноўным месцы работы, або індывідуальнага прадпрымальніка:

дыплома аб вышэйшай прафесійнай (тэхнічнай) адукацыi [3] або дыпломаў аб іншай вышэйшай адукацыі і перападрыхтоўцы па спецыяльнасці «спецыяліст па ахове працы» [4];

пасведчання аб павышэнні кваліфікацыі [5];

працоўнай кніжкі;

працоўнага дагавора (кантракта) для юрыдычных асоб;

выпіска з пратаколу апошняй праверкі ведаў па пытаннях аховы працы [6];

для ўнясення змяненняў у рэестр:

заява па ўстаноўленай форме;

дакументы, якія з'яўляюцца падставай для ўнясення змяненняў.

У адпаведнасці з абзацам другім падпункта 3.1 пункта 3 Інструкцыі аб парадку акрэдытацыі юрыдычных асоб (індывідуальных прадпрымальнікаў) на аказанне паслуг у галіне аховы працы для ажыццяўлення функцый спецыяліста па ахове працы адной з умоў з'яўляецца наяўнасць у штаце юрыдычнай асобы спецыяліста (спецыялістаў) адпаведнай кваліфікацыі, для якога праца ў дадзенага наймальніка з'яўляецца асноўным месцам работы па працоўным дагаворы (кантракце), які мае вышэйшую прафесійную (тэхнічную) адукацыю і стаж працы ў галіне аховы працы не менш за тры гады або які мае іншую вышэйшую адукацыю, стаж працы ў галіне аховы працы не менш за тры гады і які прайшоў перападрыхтоўку па спецыяльнасці «спецыяліст па ахове працы».

У адпаведнасці з Агульнадзяржаўным класіфікатарам Рэспублікі Беларусь АКРБ 006-2009 «Прафесіі рабочых і пасады служачых», зацверджаным пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 22 кастрычнiка 2009 года № 125, прафесіі і пасады служачых падрадзелены на катэгорыі «кіраўнікі», «спецыялісты». Юрыдычным асобам для мэтаў акрэдытацыі неабходна мець у штаце як мінімум аднаго спецыяліста, які адносіцца да катэгорыі «спецыяліст», які мае адпаведную адукацыю і вопыт практычнай работы ў галіне аховы працы (інжынер па ахове працы, або іншая службовая асоба, на якую загадам быў ускладзены абавязак па ажыццяўленні функцый спецыяліста па ахове працы).

Для ўключэння ў рэестр і выдачы пасведчання аб акрэдытацыі юрыдычнай асобы (індывідуальнага прадпрымальніка) на правядзенне атэстацыі рабочых месцаў па ўмовах працы [7]:

заява па ўстаноўленай форме;

копія пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі юрыдычнай асобы;

копія атэстата акрэдытацыі выпрабавальнай лабараторыі [8];

копіі дакументаў спецыяліста, які састаіць у штаце юрыдычнай асобы па асноўным месцы працы, або індывідуальнага прадпрымальніка:

дыплома аб вышэйшай адукацыі;

працоўнай кніжкі;

пасведчання аб павышэнні кваліфікацыі;

працоўнага дагавора (кантракта) для юрыдычных асоб;

падпісаныя кіраўніком арганізацыі звесткі пра спецыялістаў, якія маюць вопыт практычнай работы (не менш за 3 гады) па правядзенні атэстацыі, правядзенні ацэнкі фактараў вытворчага асяроддзя, цяжару і напружанасці працоўнага працэсу [9];

падпісаныя кіраўніком арганізацыі (індывідуальным прадпрымальнікам) звесткі аб наяўнасці праграмнага забеспячэння, які забяспечвае афармленне вынікаў атэстацыі ў электронным выглядзе [10];

для ўнясення змяненняў у рэестр:

заява па ўстаноўленай форме;

дакументы, якія з'яўляюцца падставай для ўнясення змяненняў.

Дакументы, якія прыкладаюцца, павінны пацвярджаць выкананне зацікаўленай асобай патрабаванняў і ўмоў, якія прад'яўляюцца.

У адпаведнасці з 8 пунктам пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 лютага 2008 года № 253 «Аб атэстацыі працоўных месцаў па ўмовах працы», вымярэння і даследавання ўзроўняў шкодных і небяспечных фактараў вытворчага асяроддзя для атэстацыі праводзяцца выпрабавальнымі лабараторыямі, акрэдытаванымі ў адпаведнасці з патрабаваннямі сістэмы акрэдытацыі Рэспублікі Беларусь.

З гэтага вынікае, што для мэтаў атэстацыі, у выпадку правядзення выпрабавальнай лабараторыяй толькі вымярэнняў і даследавання ўзроўняў шкодных і небяспечных фактараў вытворчага асяроддзя (хімічны, фізічны, біялагічны) з афармленнем адпаведных пратаколаў, атрыманне пасведчання не патрабуецца.

Дагавор аб аказанні паслуг у галіне аховы працы павінен змяшчаць канкрэтны пералік паслуг па правядзенні атэстацыі, якія абавязваецца аказаць юрыдычная асоба.

Да работ па правядзенні атэстацыі могуць адносіцца:

правядзенне інструментальных вымярэнняў з афармленнем адпаведных пратаколаў;

адзнака цяжару і напружанасці працоўнага працэсу з афармленнем пратаколаў ацэнкі цяжару і напружанасці працоўнага працэсу;

афармленне вынікаў атэстацыі (складанне лакальных актаў па атэстацыі працоўных месцаў па ўмовах працы, запаўненне карт атэстацыі працоўных месцаў і інш.) у электронным выглядзе і на папяровым носьбіце;

выкананне поўнага комплексу названых работ.

Пунктам 18 Інструкцыі ўстаноўлена, што акрэдытацыя прыпыняецца па рашэнні камісіі ў выпадку паступлення ў Міністэрства працы і сацыяльнай абароны інфармацыі ад ўпаўнаважаных органаў аб выяўленых парушэннях, незахаванні патрабаванняў нарматыўных прававых актаў, у тым ліку тэхнічных нарматыўных прававых актаў, лакальных нарматыўных прававых актаў, арганізацыйна-распарадчых дакументаў па пытаннях аховы і ўмоў працы.

Такім чынам, акрэдытацыя можа быць прыпынена ў выпадку паступлення інфармацыі ў Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ад мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў пра непраходжанні праверкі ведаў ва ўстаноўлены тэрмін.

З улікам выкладзенага, акрэдытаваныя асобы павiнны своечасова інфармаваць камісію аб праходжанні заяўленымі пры акрэдытацыі работнікамі павышэння кваліфікацыі, праверкі ведаў па пытаннях аховы працы або прыёме на работу іншага работніка, які адпавядае ўстаноўленым патрабаванням і ўмовам, у выпадку звальнення папярэдняга работніка. Да інфармацыйнага ліста аб змяненні звестак неабходна прылажыць адпаведныя дакументы:

арыгінальную выпіску з пратакола апошняй праверкі ведаў па пытаннях аховы працы заяўленага (зноў прынятага) работніка, выдадзеную адпаведнай камісіяй мясцовага выканаўчага i распарадчага органа;
і (або) завераныя ва ўстаноўленым парадку копіі іншых дакументаў.

Унясенне змяненняў у рэестр акрэдытаваных асоб на ажыццяўленне паслуг у галіне аховы працы. Да заявы ўстаноўленай формы прыкладаюцца дакументы, якія з'яўляюцца падставай для ўнясення змяненняў.

Напрыклад:

перайменаванне, змяненне статусу юрыдычнай асобы;

змяненне галіны акрэдытацыі выпрабавальнай лабараторыі;

падаўжэнне тэрміну атэстата акрэдытацыі выпрабавальнай лабараторыі і інш.

Зацікаўленыя асобы, якія не прадаставілі звесткі за 15 дзён да заканчэння тэрміну дзеяння атэстата акрэдытацыі, выключаюцца з рэестра.

У далейшым уключэнне такой юрыдычнай асобы ў рэестр праходзіць на агульных падставах.

Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны, у мэтах выключэння парушэнняў патрабаванняў заканадаўства, праводзіцца штомесячная актуалізацыя рэестра.

________________________________________
[1] п.п. 16.12.1 адзінага пераліку адміністрацыйных працэдур

[2] форма прыведзена ў дадатку 1 да Інструкцыі аб парадку акрэдытацыі юрыдычных асоб (індывідуальных прадпрымальнікаў) на аказанне паслуг у галіне аховы труда. У заяве неабходна пазначыць усе прапанаваныя даныя, у тым ліку тэлефон, факс і электронны адрас арганізацыі

[3] у дыпломе павінна быць адлюстравана кваліфікацыя «інжынер» у адпаведнасці з Агульнадзяржаўным класіфікатарам Рэспублікі Беларусь АКРБ 011-2009 «Спецыяльнасці і кваліфікацыя»

[4] у рэспубліцы больш за адзінаццаць устаноў адукацыі ажыццяўляюць перападрыхтоўку спецыялістаў з прысваеннем другой спецыяльнасці «спецыяліст па ахове працы»

[5] атрыманне адукацыі пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў ажыццяўляецца па меры неабходнасці, але не радзей за адзін раз у 5 гадоў. Пасведчанне аб павышэнні кваліфікацыі павінна пацвярджаць павышэнне кваліфікацыі ў галіне заканадаўства аб ахове працы, практыкі яго прымянення з улікам атэстацыі працоўных месцаў па ўмовах працы, тэрмінам не больш за 5 гадоў

[6] у адпаведнасці з часткай дзевятай артыкула 25 Закона, работнікі юрыдычных асоб, якія аказваюць паслугі ў галіне аховы працы, індывідуальныя прадпрымальнікі, якія аказваюць паслугі ў галіне аховы працы, праходзяць праверку ведаў па пытаннях аховы працы ў камісіях мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў

[7] п.п. 16.12.2 адзінага пераліку адміністрацыйных працэдур

[8] з пазначэннем галіны акрэдытацыі лабараторыі, у адпаведнасці з дадаткам да сапраўдным атэстаце, паколькі выкананне вымярэнняў і даследаванняў узроўняў шкодных і (або) небяспечных фактараў вытворчага асяроддзя робіцца ў адпаведнасці з вобласцю акрэдытацыі

[9] звесткi прадастаўляюцца ў адвольнай форме, пры гэтым пацвярджэннем можа служыць, напрыклад, праца спецыяліста ў саставе атэстацыйнай камісіі; у якасці выканаўцы для вымярэнняў і даследаванняў узроўняў шкодных і (або) небяспечных фактараў вытворчага асяроддзя і інш.

[10] звесткі выдаюцца падпісаныя кіраўніком арганізацыі ў адвольнай форме. Звесткі павінны пацвярджаць наяўнасць праграмнага забеспячэння і ўсталяванне «модуля электроннай формы прадастаўлення вынікаў атэстацыі працоўных месцаў па ўмовах працы (МЭФ) у арганізацыі» у абноўленай версіі
Последние новости