Мiнiстэрства працы i
сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь

На галоўную - Аплата працы - Аплата працы ў бюджэтнай сферы - Аб стымуляванні работнікаў, якія валодаюць замежнымі мовамі і ўжываюць іх у практычнай рабоце

У мэтах выканання пункта 5 Плана дадатковых мерапрыемстваў па стварэнні ўмоў па пераходзе Рэспублікі Беларусь да эканомікі ведаў, зацверджанага першым намеснікам Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь Сямашка У.І. 11 мая 2013 года № 34/225-722 і ў адпаведнасці з Палажэннем аб Міністэрстве, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 31 кастрычнiка 2001 г. № 1589, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь даводзіць да ведама і ўжывання ў рабоце Рэкамендацыі аб стымуляванні работнікаў за валоданне і ўжыванне ў практычнай рабоце замежных моў.

РЭКАМЕНДАЦЫІ
АБ СТЫМУЛЯВАННІ РАБОТНІКАЎ ЗА ВАЛОДАННЕ
І ЎЖЫВАННЕ Ў ПРАКТЫЧНАЙ РАБОЦЕ ЗАМЕЖНЫХ
МОЎ

Рэкамендацыі аб стымуляванні работнікаў за валоданне і ўжыванне ў практычнай рабоце замежных моў (далей - Рэкамендацыі) распрацаваны ў мэтах аказання метадычнай дапамогі арганізацыям па стварэнні сістэмы стымулявання работнікаў, якія валодаюць замежнымі мовамі і ўжываюць іх у практычнай рабоце.

Згодна з артыкулам 57 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей - ПК) заработная плата - узнагарода за працу, якую наймальнiк абавязаны выплаціць работніку за выкананую работу ў залежнасці ад яе складанасці, колькасці, якасці, умоў працы i квалiфiкацыi работнiка з улiкам фактычна адпрацаванага часу, а таксама за перыяды, якiя ўключаюцца ў працоўны час.

Пры гэтым у камерцыйных арганізацыях формы, сістэмы і памеры аплаты працы работнікаў, у тым ліку і дадатковыя выплаты стымулюючага і кампенсуючага характару, устанаўліваюцца наймальнікам на падставе калектыўнага дагавора, пагаднення i працоўнага дагавора.

Формы, сістэмы і памеры аплаты працы дзяржаўных служачых і прыраўнаваных да іх асоб устанаўлiваюцца заканадаўствам.

Формы і сістэмы аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый і іншых арганізацый, якія атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арганізацый (далей - бюджэтныя арганізацыі), устанаўліваюцца наймальнікам, а памеры аплаты працы - Урадам Рэспублiкi Беларусь або ўпаўнаважаным iм органам (артыкул 63 ПК).

Канкрэтныя ўмовы стымулявання распрацоўваюцца наймальнікам самастойна з улікам норм заканадаўства аб працы.

КАМЕРЦЫЙНЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ

У камерцыйных арганізацыях стымулюючыя выплаты для работнікаў, якія валодаюць замежнымі мовамі і ўжываюць іх у практычнай рабоце, рэкамендуецца прадугледжваць у лакальных нарматыўных прававых актах (ЛНПА) у выглядзе:

павышэння тарыфных акладаў за валоданне замежнымі мовамі і ўжыванне іх у практычнай рабоце;

надбаўкі за валоданне замежнымі мовамі і ўжыванне іх у практычнай рабоце.

Падставай для ўстанаўлення павышэння тарыфнага акладу за валоданне замежнымі мовамі і ўжыванне іх у практычнай рабоце з'яўляецца адпаведная норма ў ЛНПА і запіс у раздзеле працоўнага дагавора (кантракта) работніка, які будзе рэгламентаваць ўмовы аплаты яго працы.

Падставай для ўстанаўлення надбаўкі за валоданне замежнымі мовамі і ўжыванне іх у практычнай рабоце з'яўляецца адпаведная норма ў ЛНПА і службовая запіска з рэзалюцыяй кіраўніка арганізацыі. Службовая запіска падаецца кіраўніком структурнага падраздзялення на імя кіраўніка арганізацыі з абгрунтаваннем неабходнасці ўстанаўлення надбаўкі канкрэтнаму работніку або групе работнікаў, з указаннем яе памеру і тэрміну, на які яна ўстанаўліваецца.

БЮДЖЭТНЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ

Віды і памеры стымулюючых выплат работнікам бюджэтных арганізацый, якія валодаюць замежнымі мовамі і ўжываюць іх у практычнай рабоце, устанаўлiваюцца заканадаўствам.

Акрамя гэтага, на падставе зацверджаных ва ўстаноўленым парадку палажэнняў аб матэрыяльным стымуляванні, якія дзейнічаюць у арганізацыях, названым работнікам могуць у павышаных памерах устанаўлівацца надбаўкі за складанасць і напружанасць працы і выплачвацца прэмія.

ДЗЯРЖАЎНЫЯ ОРГАНЫ

Матэрыяльнае стымуляванне дзяржаўных служачых за валоданне замежнымі мовамі і ўжыванне іх у практычнай рабоце ажыццяўляецца ў адпаведнасці з палажэннямі аб матэрыяльным стымуляванні, якія дзейнічаюць у дзяржаўных органах, за кошт сродкаў, прадугледжаных ва ўстаноўленым парадку на прэміраванне дзяржаўных служачых.

Пытанне аб устанаўленні стымулюючых выплат работнікам, якія валодаюць замежнымі мовамі і пастаянна ўжываюць іх у практычнай рабоце, вырашаецца кіраўніком арганізацыі, з улікам прадстаўленых работнікам дыплома, атэстата, пасведчання, выдадзеных адпаведнымі навучальнымі ўстановамі, заканчэнне якiх пацвярджае кваліфікацыю работніка ў частцы валодання замежнай мовай (замежнымі мовамі).

Узровень валодання замежнай мовай (замежнымі мовамі) можа ацэньвацца на падставе заключэння адпаведнай камісіі, створанай у арганізацыі пры ўмове, калі ў штаце дадзенай арганізацыі (установы) маюцца спецыялісты, якія валодаюць адпаведнай замежнай мовай.

Канкрэтныя памеры, парадак і ўмовы стымулюючых выплат работнікам, якія валодаюць замежнымі мовамі і ўжываюць іх у практычнай рабоце, вызначаюцца наймальнікам у калектыўным дагаворы, пагадненні, іншым ЛНПА, прынятых у адпаведнасці з заканадаўствам, і (або) працоўным дагаворы (кантракце), калi iншае не ўстаноўлена заканадаўствам.

Дадзены ліст просім давесці да ведама і ўжывання ў рабоце да падпарадкаваных (якія ўваходзяць у састаў) арганізацый, а мясцовым выканаўчым і распарадчым органам - да арганізацый любых арганізацыйна-прававых формаў і індывідуальных прадпрымальнікаў, зарэгістраваных на адпаведнай тэрыторыі.

(Ліст Мінпрацы і сацабароны ад 28.07.2013 № 03-02-12 / 1947П).


Аб стымуляванні работнікаў, якія
валодаюць замежнымі мовамі і
ўжываюць іх у практычнай рабоце


У мэтах выканання пункта 2.6. пратакола пасяджэння Міжведамаснага савета па развіцці экспарту ад 15 студзеня 2014 г. № 31/5пр, з улікам меркавання Міністэрства эканомікі і Міністэрства замежных спраў, у дадатак да ліста Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ад 28.07.2013 № 03-02-12/1947П Міністэрства тлумачыць наступнае.

Створаная ў рэспубліцы нарматыўная прававая база, якая рэгламентуе пытанні стымулявання работнікаў знешнеэканамічных і маркетынгавых службаў, у поўнай меры дае магчымасць наймальнікам самастойна ўстанаўліваць стымулюючыя выплаты за валоданне і ўжыванне ў практычнай рабоце замежных моў шляхам устанаўлення даплат, надбавак, павышаных тарыфных разрадаў і іншых відаў.
Даведачна:

1. Указы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь:
ад 23 студзеня 2009 г. № 49 «Аб некаторых пытаннях стымулявання рэалізацыі прадукцыі, тавараў (работ, паслуг)»;
ад 11 жніўня 2011 г. № 358 «Аб стымуляванні рэалізацыі тавараў».

2. Пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
ад 24 лютага 2012 г. № 183 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб тавараправоднай сетцы беларускіх арганізацый за мяжой, класіфікатара відаў паставак тавараў, якія падлягаюць уліку пры ажыццяўленні экспартных аперацый, і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь»;
ад 25 мая 2010 г. № 784 «Аб зацвярджэнні Тыпавога палажэння аб атэстацыі кіраўнікоў і спецыялістаў арганізацый»;
ад 26 лютага 2010 г. № 284 «Аб мерах па павышэнні эфектыўнасці работы знешнеэканамічных і маркетынгавых службаў».

3. Пастановы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь:
ад 2 студзеня 2012 г. № 1 «Аб зацвярджэнні Агульных палажэнняў Адзінага кваліфікацыйнага даведніка пасад служачых»;
ад 28 лютага 2012 г. № 30 «Аб зацвярджэнні Рэкамендацый па стварэнні сістэмы матэрыяльнага і маральнага стымулявання за выпуск прадукцыі, якая карыстаецца попытам на знешніх рынках»;
ад 28 лютага 2012 г. № 29 «Аб зацвярджэнні Рэкамендацый па прэміраванні работнікаў камерцыйных арганізацый па выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці».

З улікам узрастаючага значэння працэдур сертыфікацыі прадукцыі (паслуг, якія аказваюцца) на прадмет адпаведнасці стандартам сістэмы менеджменту якасці, прапануецца ў арганізацыях, у рамках названай сістэмы, распрацоўваць на працоўныя месцы (пасады), звязаныя з ажыццяўленнем знешнеэканамічнай і маркетынгавай дзейнасцю, стандарты арганізацыі, якія прадугледжваюць патрабаванні да работнікаў па валоданні замежнымі мовамі.

Памер стымулюючых выплат рэкамендуецца ўстанаўліваць для канкрэтных работнікаў з улікам спецыфікі і аб'ёму ўжывання, валодання прафесійнай тэрміналогіяй на замежнай мове.

Акрамя таго, па пытаннях стымулявання, на нашу думку, рэкамендуецца вылучаць наступныя катэгорыі спецыялістаў:

1. Спецыялісты па знешнеэканамічнай дзейнасці. Узровень валодання замежнай мовай дадзенай катэгорыяй супрацоўнікаў ацэньваецца па выніку іх работы (напрыклад, у выглядзе адгружанай прадукцыі на экспарт, у краіны далёкага замежжа і інш.).

2. Спецыялісты аддзела пратакола. Узровень валодання замежнай мовай для дадзенай катэгорыі супрацоўнікаў ацэньваецца з улікам напружанасці і аб'ёму звышурочнай працы.

3. Спецыялісты па маркетынгу. Крытэрыем ацэнкі валодання замежнай мовай з'яўляецца для дадзенай катэгорыі спецыялістаў выкананне пастаўленых задач па якасным даследаванні рынкаў далёкага замежжа, у тым ліку прымяненне так званага «Бенчмаркінгу» (канкурэнтнай разведкі).

4. Спецыялісты тэхнічнага профілю ацэньваюцца па ступені валодання прафесійнай тэрміналогіяй на замежнай мове.